ویژگی تصویر

اکتبر 2021

  /    /  اکتبر

در این آموزش به بررسی خاصیت id در HTML می پردازیم ، صفت id یک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر HTML مشخص می کند (شناسه ID باید در سند HTML منحصر به فرد باشد)...

در این آموزش به بررسی خاصیت tabindex در HTML می پردازیم ، این صفت برای اولویت بندی انتخاب عناصر هنگامی که دکمه tab توسط کاربر کلیک می شود مورد استفاده قرار می گیرد...

در این آموزش به بررسی خاصیت dir در HTML می پردازیم ، صفت dir جهت متن محتوای درون یک عنصر را مشخص می کند ، مثلاً راست به چپ یا چپ به راست...

در این آموزش به بررسی تابع INSERT در SQL می پردازیم ، این تابع یک رشته را درون یک رشته دیگر در موقعیت مشخص شده و برای تعداد مشخصی از کاراکتر ها جایگزین می کند...

دستور FULL JOIN در SQL هنگامی که در رکورد های جدول چپ (جدول 1) یا راست (جدول 2) تطابقی وجود داشته باشد ، همه آن رکورد ها را بر می گرداند...

دستور RIGHT JOIN در SQL همه رکورد ها را از جدول سمت راست (table2) و رکورد های منطبق را از جدول سمت چپ (table1) بر می گرداند...