داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array در PHP

  /  PHP   /  تابع array در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array در PHP می پردازیم، از تابعarray() برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود.

مثال

در این مثال ما یک آرایه با تعدادی مقادیر ایجاد می کنیم سپس همراه با یک رشته مقادیر آرایه را چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

I like Volvo, BMW and Toyota.

تعریف و کاربرد

تابع array() برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود.

در PHP سه نوع آرایه وجود دارد:

  • آرایه های فهرستی یا نمایه شده – آرایه هایی با شاخص عددی (مانند مثال اول)
  • آرایه های انجمنی – آرایه هایی با کلیدهای نامگذاری شده (بجای اعداد از کلید هایی که خودمان نام گذاری کرده ایم برای گرفتن مقادیر استفاده می کنیم)
  • آرایه های چند بعدی – آرایه هایی حاوی یک یا چند آرایه

نحوه استفاده

نحوه استفاده از تابع array() برای آرایه های فهرستی/نمایه شده:

array(value1, value2, value3, etc.)

نحوه استفاده برای آرایه های انجمنی:

array(key=>value,key=>value,key=>value,etc.)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
keyکلید (عددی یا رشته ای) را مشخص می کند.
valueمقدار را مشخص می کند.

جزئیات فنی

مقادیر بازگشتی:آرایه ای از پارامترها را برمی گرداند.
نسخه PHP:4+
آخرین تغییرات:از PHP 5.4 به بعد می توانیم بجای array() از [] استفاده کنیم.

مثال: بجای $cars=array("Volvo","BMW"); می توانیم از $cars=["Volvo","BMW"]; استفاده کنیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج