ویژگی تصویر

تابع array_change_key_case در PHP

  /  PHP   /  تابع array_change_key_case در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_change_key_case در PHP می پردازیم، تابع array_change_key_case() تمام کلیدهای یک آرایه را به حروف کوچک یا بزرگ تغییر می دهد.

مثال

در مثال پایین تمام کلید های آرایه را به حروف بزرگ تغییر می دهیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [PETER] => 35 [BEN] => 37 [JOE] => 43 )

نحوه استفاده

array_change_key_case(array, case)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayآرایه مورد استفاده را مشخص می کند. (اجباری)
caseمقادیر case: (اختیاری)

  • CASE_LOWER – تمام کلید ها را به حروف کوچک تغییر می دهد. (مقدار پیش فرض)
  • CASE_UPPER –  تمام کلید ها را به حروف بزرگ تغییر می دهد.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:یک آرایه را همراه با کلید های آن کوچک یا بزرگ برمی گرداند، اگر آرایه نباشد مقدار FALSE برمی گردد.
نسخه PHP:4.2+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج