ویژگی تصویر

تابع array_chunk در PHP

  /  PHP   /  تابع array_chunk در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_chunk در PHP می پردازیم، تابع array_chunk() یک آرایه را به تکه هایی از آرایه های جدید تقسیم می کند.

مثال

در این مثال آرایه ای را به تکه های دو تایی تقسیم می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

نحوه استفاده

array_chunk(array, size, preserve_key)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayآرایه مورد استفاده را مشخص می کند. (اجباری)
sizeاندازه هر تکه را با یک عدد صحیح مشخص می کند. (اجباری)
preserve_keyمقادیر اختیاری:

  • true – کلید ها را حفظ می کند.
  • false – هر قطعه را مجدداً به صورت عددی فهرست می کند.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:یک آرایه فهرست شده چند بعدی را برمی گرداند که کلید های آن از عدد 0 شروع می شود و هر بعد حاوی عناصری است.
نسخه PHP:4.2+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج