ویژگی تصویر

تابع array_combine در PHP

  /  PHP   /  تابع array_combine در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_combine در PHP می پردازیم، تابع array_combine() با استفاده از عناصر یک آرایه “keys” و یک آرایه دیگر “values” آرایه ای جدید ایجاد می کند.

مثال

در این مثال یک آرایه ای ایجاد می کنیم که کلید های آن آرایه $fname و مقادیر این کلید ها از آرایه $age گرفته می شود در نهایت آرایه نهایی را خروجی میگیریم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [Peter] => 35 [Ben] => 37 [Joe] => 43 )

دقت کنید که هر دو آرایه باید تعداد عناصر یکسانی داشته باشند.

نحوه استفاده

array_combine(keys, values)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
keysکلید های آرایه. (اجباری)
valuesمقادیر آرایه. (اجباری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:اگر تعداد عناصر یکسان باشد آرایه ترکیبی را برمی گرداند در غیر این صورت مقدار FALSE برگردانده می شود.
نسخه PHP:5+
آخرین تغییرات:قبل از نسخه PHP 5.4 خطای E_WARNING را صادر می کند و مقدار FALSE را تنها برای آرایه های خالی برمی گرداند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج