ویژگی تصویر

تابع array_diff در PHP

  /  PHP   /  تابع array_diff در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_diff در PHP می پردازیم، تابع array_diff() مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و مقادیر متفاوت را برمی گرداند.

مثال

در این مثال مقادیر دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم و مقادیر متفاوت را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [d] => yellow )

این تابع مقادیر دو یا چند آرایه را باهم مقایسه می کند و آرایه ای را برمی گرداند که حاوی ورودی های آرایه 1 هست، که در آرایه 2 یا آرایه 3 و.. وجود ندارند. (یعنی آرایه 1 رو با بقیه آرایه ها مقایسه می کنه و فقط مقادیری که از آرایه 1 تو بقیه آرایه ها وجود نداره رو برمی گردونه)

نحوه استفاده

array_diff(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه ای را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای حاوی ورودی های آرایه 1 را که در هیچ یک از آرایه های دیگر وجود ندارد برمی گرداند.
نسخه PHP:4.0.1+

مثال های بیشتر

در این مثال مقادیر سه آرایه را مقایسه می کنیم و مقادیر متفاوت را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [b] => green [c] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج