ویژگی تصویر

تابع array_diff_key در PHP

  /  PHP   /  تابع array_diff_key در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_diff_key در PHP می پردازیم، تابع array_diff_key() کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر متفاوت را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید های دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم و عناصر متفاوت را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [b] => green )

توضیحات بیشتر: تابع array_diff_key کلید های آرایه 1 را با آرایه های 2 و 3 و… مقایسه می کند، کلیدی که در آرایه ها وجود ندارد را به عنوان یک عنصر متفاوت در یک آرایه جدید برمی گرداند.

نحوه استفاده

array_diff_key(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی برای مقایسه را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای حاوی عناصری از آرایه 1 را که در هیچ یک از آرایه های دیگر وجود ندارد برمی گرداند.
نسخه PHP:5.1+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید های سه آرایه را مقایسه می کنیم و عناصر متفاوت را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => green )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج