ویژگی تصویر

تابع array_diff_uassoc در PHP

  /  PHP   /  تابع array_diff_uassoc در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_diff_uassoc در PHP می پردازیم، تابع array_diff_uassoc() کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر متفاوت را برمی‌گرداند.

مثال

در این مثال کلید ها و مقادیر دو آرایه را مقایسه می کنیم(همچنین از یک تابع تعریف شده توسط خودمان برای مقایسه کلید ها استفاده می کنیم) سپس عناصر متفاوت را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [c] => blue )

نکته: دقت داشته باشید که تابع array_diff_uassoc از یک تابع تعریف شده توسط کاربر استفاده می کند. (در مثال بالا تابع ما myfunction بود)

نحوه استفاده

array_diff_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunction)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی برای مقایسه را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionرشته ای هست که نام تابع قابل فراخوانی برای مقایسه کلید های آرایه ها را مشخص می کند. (اجباری)

این تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برگرداند، در صورتی که اولین آرگومان، کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از دومین آرگومان باشد.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای از عناصر های آرایه 1 را که در هیچ یک از آرایه های دیگر وجود ندارد برمی گرداند.
نسخه PHP:5+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید ها و مقادیر سه آرایه را باهم مقایسه می کنیم. (از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها استفاده می شود)، سپس عناصر متفاوت را برمی گردانیم.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [c] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج