ویژگی تصویر

تابع array_diff_ukey در PHP

  /  PHP   /  تابع array_diff_ukey در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_diff_ukey در PHP می پردازیم، تابع array_diff_ukey()کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر متفاوت را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید های دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم سپس عناصر متفاوت را برمی گردانیم: (همچنین از یک تابع تعریف شده برای مقایسه استفاده می شود)

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [c] => blue )

نکته: تابع array_diff_ukey از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها استفاده می کند.

نحوه استفاده

array_diff_ukey(array1, array2, array3, ..., myfunction)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی برای مقایسه را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionرشته ای هست که نام تابع قابل فراخوانی برای مقایسه کلید های آرایه ها را مشخص می کند. (اجباری)این تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برگرداند، در صورتی که اولین آرگومان، کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از دومین آرگومان باشد.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای از عناصر های آرایه 1 را که در هیچ یک از آرایه های دیگر وجود ندارد برمی گرداند.
نسخه PHP:5.1+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید های سه آرایه را مقایسه می کنیم سپس عناصر متفاوت را در قالب یک آرایه جدید برمی گردانیم: (همچنین از یک تابع تعریف شده برای مقایسه کلید ها توسط کاربر استفاده شده است)

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [c] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج