ویژگی تصویر

تابع array_fill در PHP

  /  PHP   /  تابع array_fill در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_fill در PHP می پردازیم، تابع array_fill()در PHP یک آرایه را با مقادیر پر می کند.

مثال

در این مثال یک آرایه را با مقادیری پر می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [3] => blue [4] => blue [5] => blue [6] => blue )
Array ( [0] => red )

نحوه استفاده

array_fill(index, number, value)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
indexاولین شاخص/کلید برای آرایه بازگشتی. (اجباری)
numberتعداد عناصر آرایه برای درج شدن را مشخص می کند. (اجباری)
valueمقدار مورد استفاده برای پر کردن آرایه. (اجباری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه پُر شده را برمی گرداند.
نسخه PHP:4.2+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج