ویژگی تصویر

تابع array_filter در PHP

  /  PHP   /  تابع array_filter در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_filter در PHP می پردازیم، تابع array_filter() مقادیر یک آرایه را با استفاده از تابع callback فیلتر می کند.

مثال

در این مثال مقادیر یک آرایه را با استفاده از یک تابع callback فیلتر می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => 1 [1] => 3 [3] => 3 )

تابع array_filter هر مقدار از عناصر آرایه را به تابع callback ارسال می کند. اگر تابع callback مقدار true را برگرداند مقدار فعلی از عنصر به آرایه خروجی برگردانده می شود. (کلید های آرایه حفظ می شوند)

توضیحات بیشتر: در مثال بالا ما یک تابع callback تحت عنوان test_odd داریم که مقادیر عناصر آرایه را بررسی می کند، اگر مقدار عنصر آرایه فرد باشد true برگردانده می شود.

همچنین کلید های آرایه حفظ می شوند یعنی اگر عنصر 3 عددی فرد باشد کلید 3 حفظ می شود. اگر خروجی مثال بالا را بررسی کنید متوجه می شوید که کلید ها به این شکل هستند 0 بعد 1 بعد 3 (یعنی کلید 2 نداریم چون عنصر 2 عدد زوج بود)

نحوه استفاده

array_filter(array, callbackfunction, flag)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayآرایه ای را برای فیلتر شدن مشخص می کند. (اجباری)
callbackfunctionتابع callback را مشخص می کند. (اختیاری)
flagآرگومان هایی که به تابع callback ارسال می شود را مشخص می کند. (اختیاری)

  • ARRAY_FILTER_USE_KEY – کلید pass به عنوان تنها آرگومان برای callback (به جای مقدار)
  • ARRAY_FILTER_USE_BOTH – ارسال هر دو، مقدار و کلید به عنوان آرگومان به callback (به جای مقدار)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه فیلتر شده را برمی گرداند.
نسخه PHP:4.0.6+
آخرین تغییرات:PHP 5.6: اضافه شدن پارامتر flag (اختیاری)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج