داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_intersect در PHP

  /  PHP   /  تابع array_intersect در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_intersect در PHP می پردازیم، تابع array_intersect() مقادیر دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند.

مثال

در این مثال مقادیر دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم و همسان ها را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue )

تابع array_intersect مقادیر دو یا چند آرایه را مقایسه می کند و آرایه ای را برمی گرداند که حاوی عناصر آرایه 1 است، عناصری که در آرایه 2 و آرایه 3 و… وجود دارد.

نحوه استفاده

array_intersect(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی برای مقایسه را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را برمی گرداند که حاوی عناصری از آرایه 1 است، عناصری که در همه آرایه های دیگر وجود دارد. (مقدار عنصر مهم هست و باید تطابق داشته باشد کلید ها اگر متفاوت بود مهم نیست)
نسخه PHP:4.0.1+

مثال های بیشتر

در این مثال سه آرایه را باهم مقایسه می کنیم و مقادیر همسان را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج