ویژگی تصویر

تابع array_intersect_assoc در PHP

  /  PHP   /  تابع array_intersect_assoc در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_assoc در PHP می پردازیم، تابع array_intersect_assoc()کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید ها و مقادیر دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم و عناصر همسان را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue )

تابع array_intersect_assoc مقادیر دو یا چند آرایه را باهم مقایسه می کند و عناصری را از آرایه 1 برمی گرداند که در آرایه های 2 و 3 و… وجود دارد.

نحوه استفاده

array_intersect_assoc(array1,array2,array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی را مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای برای مقایسه با آرایه 1 را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را برمی گرداند که حاوی عناصری از آرایه 1 است که در بقیه آرایه ها وجود دارد.
نسخه PHP:4.3.0+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید ها و مقادیر سه آرایه را مقایسه می کنیم، سپس عناصر همسان را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => green )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج