ویژگی تصویر

تابع array_intersect_key در PHP

  /  PHP   /  تابع array_intersect_key در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_key در PHP می پردازیم، تابع array_intersect_key() کلیدهای دو (یا چند) آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید های دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم و عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [c] => blue )

نحوه استفاده

array_intersect_key(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی را مشخص می کند، آرایه ای که قرار است بقیه با آن مقایسه بشوند. (اجباری)
array2آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را برمی گرداند که حاوی عناصری از آرایه 1 است که در همه آرایه های دیگر وجود دارد.
نسخه PHP:5.1.0+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید های دو آرایه فهرست شده را مقایسه می کنیم و عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => red [1] => green [2] => blue )

در مثال پایین کلید های سه آرایه را مقایسه می کنیم، سپس عناصری که کلید های همسان دارند را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [c] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج