داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_intersect_uassoc در PHP

  /  PHP   /  تابع array_intersect_uassoc در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_uassoc در PHP می پردازیم، این تابع کلیدها و مقادیر دو (یا چند) آرایه را مقایسه می‌کند و عناصر همسان را برمی‌گرداند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [b] => green )

نکته: این تابع از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها استفاده می کند. (در مثال بالا تابع تعریف شده ما myfunction بود)

نحوه استفاده

array_intersect_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunction)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی را مشخص می کند، آرایه ای که بقیه آرایه ها با آن مقایسه می شوند. (اجباری)
array2آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای را برای مقایسه با آرایه 1 مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionرشته ای هست که نام تابع تعریف شده ما برای مقایسه کلید ها را مشخص می کند. تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی و یا بزرگتر از 0 را برگرداند در صورتی که اولین آرگومان، کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از آرگومان دوم باشد.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را برمی گرداند که حاوی عناصری از آرایه 1 است که در همه آرایه های دیگر وجود دارد.
نسخه PHP:5+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید ها و مقادیر سه آرایه را باهم مقایسه می کنیم. (از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها استفاده شده است) در نهایت عناصر همسان را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red )
5/5 - (2 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج