ویژگی تصویر

تابع array_intersect_ukey در PHP

  /  PHP   /  تابع array_intersect_ukey در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_intersect_ukey در PHP می پردازیم، تابع array_intersect_ukey() کلیدهای دو (یا چند) آرایه را مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید های دو آرایه را باهم مقایسه می کنیم، (همچنین از یک تابع تعریف شده برای مقایسه کلید ها استفاده شده) سپس عناصر همسان را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => green )

نکته: این تابع از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها استفاده می کند. (در مثال بالا تابع تعریف شده ما myfunction بود)

نحوه استفاده

array_intersect_ukey(array1, array2, array3, ..., myfunction)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1آرایه اصلی را مشخص می کند، آرایه ای که بقیه آرایه ها با آن مقایسه می شوند. (اجباری)
array2آرایه ای برای مقایسه با آرایه اول را مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه ای برای مقایسه با آرایه اول را مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionیک رشته که نام تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها است را مشخص می کند. تابع مقایسه ی مورد نظر باید یک عدد صحیح کوچکتر یا مساوی یا بزرگتر از 0 را برگرداند. در صورتی که اولین آرگومان مورد نظر، کوچکتر یا مساوی و یا بزرگتر از دومین آرگومان باشد.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را برمی گرداند که حاوی عناصری از آرایه 1 است که در همه آرایه های دیگر وجود دارد.
نسخه PHP:5.1.0+

مثال های بیشتر

در این مثال کلید های سه آرایه را باهم مقایسه می کنیم، سپس عناصر همسان را برمی گردانیم: (از یک تابع تعریف شده توسط کاربر برای مقایسه کلید ها استفاده شده است)

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج