ویژگی تصویر

تابع array_key_exists در PHP

  /  PHP   /  تابع array_key_exists در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_key_exists در PHP می پردازیم، تابع array_key_exists() یک آرایه را برای یک کلید مشخص بررسی می کند و اگر کلید وجود داشته باشد true و اگر کلید وجود نداشته باشد false را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید “Volvo” را بررسی می کنیم که آیا در آرایه وجود دارد یا خیر:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد بالا به این شکل است:

Key exists!

نکته: به یاد داشته باشید که اگر کلیدی برای آرایه تعریف نکنید به طور پیش فرض یک عدد صحیح که از 0 شروع می شود به عنوان کلید برای عناصر آرایه در نظر گرفته خواهد شد.

نحوه استفاده

array_key_exists(key, array)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
keyکلید را مشخص می کند. (اجباری)
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:اگر کلید وجود داشته باشد true در غیر این صورت false را برمی گرداند.
نسخه PHP:4.0.7+

مثال های بیشتر

در این مثال بررسی می کنیم که آیا کلید “Toyota” وجود دارد یا خیر:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Key does not exist!

در مثال پایین بررسی می کنیم که آیا کلید عدد صحیح 0 در آرایه وجود دارد یا خیر:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Key exists!

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج