داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_keys در PHP

  /  PHP   /  تابع array_keys در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_keys در PHP می پردازیم، تابع array_keys() یک آرایه حاوی کلیدها را برمی گرداند.

مثال

در این مثال یک آرایه که حاوی کلید هایی از یک آرایه دیگر است را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Volvo [1] => BMW [2] => Toyota )

نحوه استفاده

array_keys(array, value, strict)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
valueشما می توانید مقداری را مشخص کنید سپس تمام کلید هایی که این مقدار را دارند برگردانده می شوند. (اختیاری)
strictهمراه با پارامتر value استفاده می شود:

  • true – با توجه به نوع مقدار کلید ها را برمی گرداند: یعنی عدد صحیح 5 با رشته “5” متفاوت می باشد و دو مقدار متفاوت هستند.
  • false – این مقدار پیش فرض است، نوع value اهمیتی ندارد یعنی عدد صحیح 5 با رشته “5” برابر است.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای حاوی کلید ها را برمی گرداند.
نسخه PHP:4+
آخرین تغییرات:پارامتر strict در PHP 5.0 معرفی شد.

مثال های بیشتر

در این مثال از پارامتر value استفاده شده است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Toyota )

در مثال پایین از پارامتر strict همراه با مقدار false استفاده می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => 0 [1] => 3 )

در مثال پایین از پارامتر strict همراه با مقدار true استفاده می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => 3 )
5/5 - (4 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج