ویژگی تصویر

تابع array_merge در PHP

  /  PHP   /  تابع array_merge در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_merge در PHP می پردازیم، تابع array_merge() یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر باهم ادغام می کند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => red [1] => green [2] => blue [3] => yellow )

توضیحات بیشر:

  • شما می توانید هرچندتا آرایه ای که می خواهید به تابع بدهید. (محدودیتی وجود ندارد)
  • اگر دو یا چند عنصر از آرایه ها دارای یک کلید یکسان باشند، تمام عناصر که کلید های یکسانی دارند با آخرین عنصر از آرایه ای که به تابع داده شده جایگزین می شود. (برای درک بهتر این مطلب به این مثال مراجعه کنید)
  • اگر تنها یک آرایه به تابع بدهید که دارای کلید هایی با اعداد صحیح هست، این تابع یک آرایه جدید با کلید های عدد صحیح که از 0 شروع می شود ایجاد می کند. (برای درک بهتر این مطلب به این مثال مراجعه کنید)

نکته: فرق این تابع با تابع array_merge_recursive() در آرایه هایی با کلید های یکسان هست، در تابع array_merge_recursive کلید های یکسان تبدیل به یک آرایه جدید با کلید های عدد صحیح که از 0 شروع می شود، می شوند.

نحوه استفاده

array_merge(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1یک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
array2یک آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)
array3,…یک آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:یک آرایه ادغام شده برمی گرداند.
نسخه PHP:4+
آخرین تغییرات:از PHP 5.0 به بعد این تابع فقط پارامتر هایی از نوع آرایه را می پذیرد.

مثال های بیشتر

در این مثال دو آرایه را باهم ادغام می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => yellow [c] => blue )

در مثال بالا ما دو تا آرایه داشتیم که عناصری با کلید های همسان (b) داشتند، همانطور که میبینید تنها یکی از عناصری که کلید آن b بوده است برگردانده شده و آن هم از آخرین آرایه ای هست که به تابع داده شده است.

در مثال پایین ما تنها یک آرایه را که کلید های آن از اعداد صحیح هستند به تابع می دهیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => red [1] => green )

اگر دقت بکنید متوجه می شوید که کلید های آرایه ما 3 و 4 بود، بعد از اینکه آرایه را به تابع دادیم کلید ها از 0 تا 1 مجدداً بازنویسی شد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج