ویژگی تصویر

تابع array_merge_recursive در PHP

  /  PHP   /  تابع array_merge_recursive در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_merge_recursive در PHP می پردازیم، تابع array_merge_recursive() یک یا چند آرایه را در قالب یک آرایه دیگر ادغام می کند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => Array ( [0] => green [1] => yellow ) [c] => blue )

تفاوتی که بین این تابع و تابع array_merge وجود دارد برای زمانی هست که دو یا چند عنصر از آرایه دارای کلید های یکسانی هستند. (مانند مثال بالا)

توجه: اگر فقط یک آرایه را به تابع array_merge_recursive() اختصاص دهید، دقیقاً مانند تابع array_merge عمل خواهد کرد.

نحوه استفاده

array_merge_recursive(array1, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1یک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
array2یک آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)
array3,…یک آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:یک آرایه ادغام شده را برمی گرداند.
نسخه PHP:4.0.1+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج