ویژگی تصویر

تابع array_multisort در PHP

  /  PHP   /  تابع array_multisort در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_multisort در PHP می پردازیم، تابع array_multisort() یک آرایه مرتب شده را برمی گرداند.

شما می توانید یک یا چند آرایه را به تابع اختصاص دهید. تابع آرایه اول را مرتب می کند و سپس آرایه های دیگر به همین شکل مرتب می شوند.

مثال

در این مثال یک آرایه را به ترتیب صعودی مرتب می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Bear [1] => Cat [2] => Dog [3] => Horse [4] => Zebra )

نکته: کلید های رشته ای حفظ می شوند، امّا کلید های عددی مجدداً بازنویسی می شوند و طبق معمول از 0 شروع می شود و برای هر عنصر 1 واحد مقدار آن افزایش پیدا می کند.

شما می توانید از پارامتر های sortorder و sorttype بعد از هر آرایه استفاده کنید. اگر این پارامتر ها تنظیم نشود از مقدار پیش فرض برای مرتب سازی آرایه ها استفاده می شود.

نحوه استفاده

array_multisort(array1, sortorder, sorttype, array2, array3, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
array1یک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
sortorderترتیب، مرتب سازی آرایه را مشخص می کند، مقادیر: (اختیاری)

  • SORT_ASC – مرتب سازی به ترتیب صعودی (A-Z)
  • SORT_DESC – مرتب سازی به ترتیب نزولی (Z-A)
sorttypeنوع عناصر را هنگام استفاده از آنها مشخص می کند، مقادیر: (اختیاری)

  •  SORT_REGULAR – مقایسه عناصر به طور معمول (استاندارد ASCII) – پیش فرض.
  • SORT_NUMERIC – مقایسه عناصر به عنوان مقادیر عددی.
  • SORT_STRING – مقایسه عناصر به عنوان مقادیر رشته ای.
  • SORT_LOCALE_STRING – مقایسه عناصر رشته ای به زبان محلی. (می توانید زبان محلی را با تابع setlocale() تغییر بدید یا مشخص کنید)
  • SORT_NATURAL – مقایسه عناصر رشته ای با استفاده از “ترتیب طبیعی” همانند تابع natsort()
  • SORT_FLAG_CASE – می توان آرایه را به صورت (bitwise OR) با SORT_STRING یا SORT_NATURAL ترکیب کرد تا رشته ها بدون حساسیت به حروف بزرگ مرتب بشوند.
array2یک آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)
array3…یک آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه را مرتب شده برمی گرداند، اگر موفق به مرتب سازی شد مقدار true در غیر این صورت false را برمی گرداند.
نسخه PHP:4+
آخرین تغییرات:در PHP 5.4 این موارد اضافه شد: SORT_NATURAL و SORT_FLAG_CASE
در PHP 5.3 این موارد اضافه شد: SORT_LOCALE_STRING

مثال های بیشتر

در این مثال یک آرایه را به ترتیب صعودی برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Cat [1] => Dog ) Array ( [0] => Missy [1] => Fido )

در این مثال می بینیم که وقتی دو عنصر مقدار یکسانی دارند چگونه مرتب می شوند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Cat [1] => Dog [2] => Dog ) Array ( [0] => Missy [1] => Fido [2] => Pluto )

در این مثال از پارامتر های مرتب سازی استفاده می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => Cat [1] => Dog [2] => Dog ) Array ( [0] => Missy [1] => Pluto [2] => Fido )

در این مثال دو آرایه عددی را به ترتیب نزولی مرتب می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => 66 [1] => 41 [2] => 30 [3] => 30 [4] => 25 [5] => 20 [6] => 15 [7] => 7 [8] => 4 [9] => 1 )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج