داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_pad در PHP

  /  PHP   /  تابع array_pad در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_pad در PHP می پردازیم، تابع array_pad() تعداد مشخصی از عناصر را با یک مقدار مشخص به یک آرایه اضافه می کند.

مثال

در این مثال آرایه ای داریم که قرار است مقدار “blue” به آن اضافه کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => red [1] => green [2] => blue [3] => blue [4] => blue )

به خروجی دقت کنید، مقدار “blue” سه مرتبه به آخر آرایه اضافه شد، اگر پارامتر size (عدد 5 در مثال بالا) کوچک تر یا مساوی تعداد عناصر آرایه باشد مقدار “blue” اضافه نخواهد شد.

حالا چرا در مثال بالا سه بار “blue” به آرایه اضافه شد ؟ بخاطر اینکه مقدار پارامتر size را عدد 5 مشخص کردیم یعنی آرایه ما باید 5 عنصر داشته باشد، حالا آرایه ما 2 تا عنصر بیشتر ندارد پس آن سه عنصر دیگر را با مقدار “blue” تکمیل می کند و خروجی را برمی گرداند.

نحوه استفاده

array_pad(array, size, value)

نکته: اگر مقدار پارامتر size را یک عدد منفی وارد کنید، مقدار پارامتر “value” به قبل از عناصر آرایه اضافه می شود. (به مثال پایین مراجعه کنید)

مثال

در این مثال پارامتر size منفی است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => blue [1] => blue [2] => blue [3] => red [4] => green )

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
sizeتعداد عناصر موجود در آرایه را که از تابع برگردانده شده است را مشخص می کند. (اجباری)
valueمقدار عناصر جدید را که از تابع برگردانده می شود مشخص می کند.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:آرایه ای را با عناصر جدید برمی گرداند.
نسخه PHP:4+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج