ویژگی تصویر

تابع array_push در PHP

  /  PHP   /  تابع array_push در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_push در PHP می پردازیم، تابع array_push() یک یا چند عنصر را در انتهای یک آرایه وارد می کند.

مثال

در این مثال دو مقدار “blue” و “yellow” را در انتهای یک آرایه اضافه می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [0] => red [1] => green [2] => blue [3] => yellow )

نکته: شما می توانید هرچندتا مقداری را که می خواهید به آخر آرایه اضافه کنید.

توجه: حتی اگر آرایه شما دارای کلید های رشته ای باشد، عناصر جدید اضافه شده به آرایه کلید های عددی خواهند داشت.

نحوه استفاده

array_push(array, value1, value2, ...)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
value1یک مقدار برای اضافه شدن به آرایه را مشخص می کند (اختیاری)، در نسخه های قبل از PHP 7.3 این پارامتر اجباری است.
value2…یک مقدار برای اضافه شدن به آرایه را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:پس از اضافه شدن عناصر جدید، تعداد عناصر موجود آرایه را برمی گرداند.
نسخه PHP:4+
آخرین تغییرات:از PHP 7.3 این تابع فقط می تواند با پارامتر array فراخوانی بشود.

مثال های بیشتر

در این مثال دو مقدار را به یک آرایه با کلید های رشته ای اضافه می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

Array ( [a] => red [b] => green [0] => blue [1] => yellow )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج