داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_rand در PHP

  /  PHP   /  تابع array_rand در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_rand در PHP می پردازیم، تابع array_rand() یک کلید تصادفی از یک آرایه برمی گرداند، یا اگر مشخص کنید که تابع باید بیش از یک کلید را برگرداند، آرایه ای از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

green
blue
yellow

توجه: خروجی ثابت نیست، عناصر به صورت تصادفی انتخاب و چاپ می شوند.

نحوه استفاده

array_rand(array, number)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
numberتعداد کلید های تصادفی را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:اگر مشخص کنید که تابع باید بیش از یک کلید را برگرداند، یک کلید تصادفی از یک آرایه یا آرایه ای از کلیدهای تصادفی را برمی گرداند.
نسخه PHP:4+
آخرین تغییرات:PHP 7.1: تابع rand() از مولد اعداد تصادفی Mersenne Twister استفاده می کند.

PHP 5.2.1: حاصل کلیدهای آرایه دیگر به هم ریخته نیست.

PHP 4.2: مولد اعداد تصادفی به طور خودکار seeded می شود.

مثال های بیشتر

در این مثال یک کلید تصادفی از آرایه را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

b

توجه داشته باشید که خروجی ثابت نیست و به صورت تصادفی یکی از کلید ها چاپ می شود.

در مثال پایین آرایه ای از کلید های رشته ای تصادفی را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا آرایه ای از کلید های تصادفی است:

Array ( [0] => b [1] => c )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج