داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_reduce در PHP

  /  PHP   /  تابع array_reduce در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_reduce در PHP می پردازیم، تابع array_reduce() مقادیر یک آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کند و یک رشته را برمی گرداند.

مثال

در این مثال مقادیر موجود در عناصر آرایه را به یک تابع تعریف شده توسط کاربر ارسال می کنیم و در نهایت رشته ای را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

-Dog-Cat-Horse

نکته: اگر آرایه خالی باشد، این تابع مقدار NULL را برمی گرداند.

نحوه استفاده

array_reduce(array, myfunction, initial)

مقادیر پارامترها

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
myfunctionنام تابع تعریف شده توسط کاربر را مشخص می کند. (اجباری)
initialمقدار اولیه برای ارسال به تابع را مشخص می کند. (اختیاری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی:مقدار حاصل را برمی گرداند.
نسخه PHP:4.0.5+
آخرین تغییرات:از PHP 5.3.0، پارامتر initial چندین نوع (mixed) داده را می پذیرد در حالی که نسخه های قبل از PHP 5.3.0 فقط عدد صحیح را می پذیرفت.

مثال های بیشتر

در این مثال از پارامتر initial هم استفاده کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

5-Dog-Cat-Horse

مثال

در این مثال تابعی تعریف کرده ایم که حاصل جمع اعداد آرایه را محاسبه می کند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی کد های بالا به این شکل است:

50

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج