ویژگی تصویر

تابع array_reverse در PHP

  /  PHP   /  تابع array_reverse در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_reverse در PHP می پردازیم، تابع array_reverse() یک آرایه را به صورت معکوس شده برمی گرداند.

مثال

در این مثال عناصر آرایه معکوس شده اند:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [c] => Toyota [b] => BMW [a] => Volvo )

تعریف و کاربرد

تابع array_reverse در PHP یک آرایه را گرفته سپس آن را به صورت عکس (معکوس) شده برمی گرداند.

نحوه استفاده

array_reverse(array, preserve)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
preserveمشخص می کند که آیا کلید های آرایه باید حفظ شوند (معکوس نشوند) یا خیر. (اختیاری)

  • true
  • false

اطلاعات فنی

مقادیر بازگشتییک آرایه معکوس شده را برمی گرداند.
نسخه PHP4+
آخرین تغییرات PHPپارامتر حفظ کلید ها در PHP 4.0.3 اضافه شد.

مثال های بیشتر

در این مثال آرایه اصلی، آرایه معکوس شده و آرایه معکوس شده همراه با حفظ کلید های آن هر سه باهم برگردانده شده اند.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [0] => Volvo [1] => XC90 [2] => Array ( [0] => BMW [1] => Toyota ) ) Array ( [0] => Array ( [0] => BMW [1] => Toyota ) [1] => XC90 [2] => Volvo ) Array ( [2] => Array ( [0] => BMW [1] => Toyota ) [1] => XC90 [0] => Volvo )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج