داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع array_search در PHP

  /  PHP   /  تابع array_search در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_search در PHP می پردازیم، تابع array_search() یک آرایه را برای یک مقدار جستجو می کند و کلید را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلمه red را جستجو می کنیم که در صورت وجود کلید عنصری که حاوی کلمه red هست برگردانده می شود.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

a

تعریف و کاربرد

تابع array_search() در PHP برای جستجوی یک مقدار خاص در یک آرایه (Array) و یافتن اولین عنصر با مقدار مورد نظر استفاده می‌شود. اگر مقدار مورد نظر یافت نشود، تابع false بازمی‌گرداند.

نحوه استفاده

array_search(value, array, strict)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
valueیک مقدار را برای جستجو مشخص می کند. (اجباری)
arrayآرایه را برای جستجو مشخص می کند. (اجباری)
strictاگر این پارامتر روی TRUE تنظیم شود، این تابع عناصر یکسان (از نظر نوع/type) را در آرایه جستجو می کند. مقادیری که این پارامتر میگیرد:

  • true
  • false (پیش فرض)

به عنوان مثال اگر روی TRUE تنظیم شود عدد ۵ با رشته “۵” یکسان نیست (به مثال های بعدی دقت کنید)

اطلاعات فنی

مقدار بازگشتیاگر مقدار مشخص شده در آرایه مورد نظر پیدا شود کلید آن را برمی گرداند در غیر این صورت مقدار FALSE برگردانده می شود. اگر مقدار بیش از یک بار در آرایه یافت شود، کلید اولین تطابق برگردانده خواهد شد.
نسخه PHP4.0.5+
آخرین تغییرات در PHPاگر پارامترهای نامعتبر به آن ارسال شوند، این تابع NULL را برمی‌گرداند (این مورد برای همه توابع PHP از 5.3.0 اعمال می‌شود).

از PHP 4.2.0، این تابع در صورت شکست به جای NULL، FALSE را برمی گرداند.

مثال های بیشتر

در این مثال عدد 5 را جستجو می کنیم و مقدار کلید آن را برمی گردانیم.

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

b
5/5 - (3 امتیاز)

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج