ویژگی تصویر

تابع array_shift در PHP

  /  PHP   /  تابع array_shift در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_shift در PHP می پردازیم، تابع array_shift() اولین عنصر را از یک آرایه حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.

مثال

در این مثال اولین عنصر را (red) از آرایه حذف می کنیم، سپس مقدار عنصر حذف شده را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

red
Array ( [b] => green [c] => blue )

تعریف و کاربرد

تابع array_shift() اولین عنصر را از یک آرایه حذف می کند و مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.

نکته: اگر تمام کلید های عناصر آرایه به صورت عددی باشد، تمام عناصر، کلید های عددی جدید خواهند گرفت که از صفر شروع می شود و یکی، یکی افزایش پیدا می کند.

نحوه استفاده

array_shift(array)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)

جزئیات فنی

مقدار بازگشتیاگر آرایه خالی باشد مقدار NULL در غیر این صورت مقدار عنصر حذف شده را برمی گرداند.
نسخه PHP4+

مثال های بیشتر

در این مثال از آرایه ای استفاده می کنیم که کلید های آن عددی است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

red
Array ( [0] => green [1] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج