ویژگی تصویر

تابع array_slice در PHP

  /  PHP   /  تابع array_slice در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_slice در PHP می پردازیم، تابع array_slice() بخش‌های انتخابی یک آرایه را برمی‌گرداند.

مثال

در این مثال ما از قسمت سوم آرایه شروع می کنیم و عناصر آن را چاپ می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [0] => blue [1] => yellow [2] => brown )

تعریف و کاربرد

تابع array_slice() بخش‌های انتخابی یک آرایه را برمی‌گرداند.

نکته: اگر آرایه کلید های مشخص رشته ای (String) داشته باشد، کلید ها حفظ می شوند.

نحوه استفاده

array_slice(array, start, length, preserve)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
startمقدار این پارامتر عددی هست و مشخص می کند که آرایه از کجا شروع شود. مقدار 0 برابر است با اولین عنصر اگر مقدار عدد منفی تنظیم شود از آخر آرایه شروع می کند به عنوان مثال عدد -2 یعنی شروع از دومین عنصر آخر آرایه. (اجباری)
lengthاین پارامتر یک مقدار عددی می گیرد و در واقع طول آرایه برگشتی را مشخص می کند. اگر این مقدار روی یک عدد منفی تنظیم شود، برش (slice) تابع تا این حد مشخص شده، از آخرین عنصر متوقف خواهد شد. اگر این مقدار تنظیم نشود، تابع همه عناصر را از موقعیتی که توسط پارامتر start تنظیم شده شروع می کند. برای درک بهتر این مطلب حتماً تست و آزمون خطا کنید. (اختیاری)
preserveمشخص می کند که آیا باید کلید ها را حفظ یا بازنشانی کند: (اختیاری)

  • true –  کلید ها را حفظ می کند.
  • false – مقدار پیش فرض است و کلید ها را بازنویسی می کند.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتیبخش های انتخاب شده از یک آرایه را برمی گرداند.
نسخه PHP4+
آخرین تغییرات PHPپارامتر preserve در نسخه PHP 5.0.2 اضافه شد.

مثال های بیشتر

بهترین روش برای درک بهتر مطالب و یادگیری، تست و بررسی مثال ها است، لطفاً به مثال های این بخش دقت کنید.

۱. مثال

در این مثال برش (slice) را از دومین عنصر آرایه شروع می کنیم و فقط دو عنصر را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [0] => green [1] => blue )

۲. مثال

در این مثال پارامتر start یک عدد منفی است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [0] => yellow )

۳. مثال

در اینجا پارامتر preserve را برابر با true قرار داده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [1] => green [2] => blue ) Array ( [0] => green [1] => blue )

۴. مثال

در این مثال دو آرایه داریم، یکی از آرایه ها، کلید تمام عناصر آن رشته ای و دیگری به صورت عددی است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [b] => green [c] => blue ) Array ( [0] => green [1] => blue )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج