ویژگی تصویر

تابع array_splice در PHP

  /  PHP   /  تابع array_splice در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_splice در PHP می پردازیم، تابع array_splice() عناصر انتخاب شده را از یک آرایه حذف می کند و آن را با عناصر جدید جایگزین می کند، تابع همچنین آرایه ای را با عناصر حذف شده برمی گرداند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [0] => purple [1] => orange [c] => blue [d] => yellow )

تعریف و کاربرد

تابع array_splice در PHP برای حذف یا جایگزینی یک قسمت از یک آرایه (Array) و افزودن عناصر جدید به آرایه مورد نظر استفاده می‌شود. این تابع به شکل موثری به شما امکان می‌دهد تا عناصر را از آرایه حذف کرده و یا عناصر جدید را در مکان مشخصی درج کنید.

نحوه استفاده

array_splice(array, start, length, array)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند. (اجباری)
startاین پارامتر اجباری است و یک مقدار عددی می گیرد، مشخص می کند که تابع از کجا برای حذف عناصر آرایه شروع کند. عدد 0 یعنی اولین عنصر، اگر عدد منفی تنظیم شود تابع با همان فاصله از آخرین عنصر شروع می شود. به عنوان مثال -2 به معنای شروع از دومین عنصر آخر آرایه است.
lengthاین پارامتر اختیاری است و یک مقدار عددی می گیرد، تعداد عناصر حذف شده و همچنین طول آرایه برگشتی را مشخص می کند. اگر این مقدار روی یک عدد منفی تنظیم شود، تابع تا این حد از آخرین عنصر متوقف می شود. اگر این مقدار تنظیم نشود، تابع همه عناصر را از موقعیتی که توسط پارامتر start تنظیم شده است حذف می کند.
arrayاین پارامتر اختیاری است، آرایه ای را با عناصری که در آرایه اصلی درج خواهند شد مشخص می کند. اگر فقط یک عنصر باشد، می تواند یک رشته باشد و لازم نیست یک آرایه باشد.

اطلاعات فنی

مقادیر بازگشتیآرایه متشکل از عناصر استخراج شده را برمی گرداند.
نسخه PHP4+

مثال های بیشتر

در این بخش مثال هایی قرار داده ایم که بهتر است برای درک بهتر آنها، خودتان یک بار کد ها را اجرا و آزمون و خطا کنید.

۱. مثال

مانند مثال بالای صفحه، اما خروجی آرایه برگشتی است:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [a] => red [b] => green )

۲. مثال

در اینجا پارامتر length را روی 0 تنظیم کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [0] => red [1] => purple [2] => orange [3] => green )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج