ویژگی تصویر

تابع array_sum در PHP

  /  PHP   /  تابع array_sum در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_sum در PHP می پردازیم، تابع array_sum() مجموع تمام مقادیر آرایه را برمی گرداند.

مثال

در این مثال جمع اعداد (۵ +‌ ۱۵‌+ ۲۵) با استفاده از این تابع را حساب کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

45

نحوه استفاده

array_sum(array)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
arrayیک آرایه را مشخص می کند.‌ (اجباری)

اطلاعات فنی

مقدار بازگشتیجمع تمام مقادیر داخل آرایه را برمی گرداند.
نسخه PHP4.0.4+
تغییرات PHPنسخه‌های PHP قبل از 4.2.1 خود آرایه عبوری را اصلاح کرده و رشته‌ها را به اعداد تبدیل می‌کنند. (که اغلب بسته به مقدار آنها به صفر تبدیل می‌شوند)

مثال های بیشتر

در این مثال مجموع تمام مقادیر آرایه (52.2+13.7+0.9) را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

66.8

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج