ویژگی تصویر

تابع array_udiff_uassoc در PHP

  /  PHP   /  تابع array_udiff_uassoc در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_udiff_uassoc در PHP می پردازیم، تابع array_udiff_uassoc() کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و تفاوت ها را برمی گرداند.

مثال

در اینجا دو تابع تعریف کرده ایم (تابع تعریف شده توسط کاربر) که با آنها کلیدها و مقادیر دو آرایه را مقایسه می کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [c] => blue )

تعریف و کاربرد

تابع array_udiff_uassoc در PHP شباهت زیادی به تابع array_udiff_assoc دارد با این تفاوت که علاوه بر مقایسه مقادیر، همچنین مقایسه کلیدها را با استفاده از یک تابع کاربری انجام می‌دهد.

نحوه استفاده

array_udiff_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunc_key, myfunc_value)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
array1آرایه اول را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه دوم را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه های بیشتری را برای مقایسه مشخص می کند. (اختیاری)
myfunc_keyنام تابع تعریف شده توسط کاربر. یک رشته که یک تابع قابل فراخوانی (callable) برای مقایسه تعریف می‌کند. اگر آرگومان اول کمتر از، برابر با، یا بزرگتر از آرگومان دوم باشد، تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کمتر از ۰، برابر با ۰، یا بزرگتر از ۰ را بازگرداند. (اجباری)
myfunc_valueنام تابع تعریف شده توسط کاربر که مقادیر آرایه را مقایسه می‌کند. (اجباری)
یک رشته که یک تابع قابل فراخوانی (callable) برای مقایسه تعریف می‌کند. اگر آرگومان اول کمتر از، برابر با، یا بزرگتر از آرگومان دوم باشد، تابع مقایسه باید یک عدد صحیح کمتر از ۰، برابر با ۰، یا بزرگتر از ۰ را بازگرداند.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتیآرایه‌ای حاوی ورودی‌های آرایه 1 را برمی‌گرداند که در هیچ یک از آرایه‌های دیگر وجود ندارد.
نسخه PHP5+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج