ویژگی تصویر

تابع array_uintersect در PHP

  /  PHP   /  تابع array_uintersect در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_uintersect در PHP می پردازیم، تابع array_uintersect() مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و مقادیر همسان را برمی گرداند.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [c] => blue )

تعریف و کاربرد

تابع array_uintersect_assoc در PHP برای ایجاد یک آرایه جدید از عناصری که در دو یا چند آرایه وجود دارند، با استفاده از یک تابع کاربری برای مقایسه ویژگی‌های کلید و مقدار (associative) این آرایه‌ها، استفاده می‌شود.

نحوه استفاده

array_uintersect(array1, array2, array3, ..., myfunction)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
array1اولین آرایه را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array2دومین آرایه را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه سوم و سایر آرایه ها را برای مقایسه مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionنام تابع مقایسه را مشخص و تعریف می کند که به صورت رشته ای تنظیم می شود. تابع مقایسه باید یک عدد صحیح <، =، یا > از 0 برگرداند اگر آرگومان اول <، =، یا > از آرگومان دوم باشد.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتیآرایه ای حاوی ورودی های آرایه یک را که در همه آرایه های دیگر وجود دارد را برمی گرداند.
نسخه PHP5+

مثال های بیشتر

این مثال مشابه مثال ابتدای این پست می باشد با این تفاوت که در اینجا از ۳ آرایه استفاده کرده ایم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [a] => red [0] => yellow )

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج