ویژگی تصویر

تابع array_uintersect_assoc در PHP

  /  PHP   /  تابع array_uintersect_assoc در PHP
بنر تبلیغاتی الف
آموزش PHP

در این بخش به بررسی تابع array_uintersect_assoc در PHP می پردازیم، تابع array_uintersect_assoc() کلیدها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و عناصر همسان را برمی گرداند.

مثال

در این مثال کلید ها و مقادیر آرایه را با استفاده از تابع مقایسه ای که خودمان تعریف کرده ایم بررسی می کنیم و عناصر همسان را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

Array ( [a] => red )

نحوه استفاده

array_uintersect_assoc(array1, array2, array3, ..., myfunction)

پارامترها و مقادیر

پارامترتوضیحات
array1آرایه اول را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array2آرایه دوم را برای مقایسه مشخص می کند. (اجباری)
array3,…آرایه سوم و سایر آرایه ها را مشخص می کند. (اختیاری)
myfunctionرشته ای که تابع مقایسه قابل فراخوانی را تعریف می کند. تابع مقایسه باید یک عدد صحیح <، =، یا > از 0 برگرداند اگر آرگومان اول <، =، یا > از آرگومان دوم باشد.

اطلاعات فنی

مقدار بازگشتیآرایه‌ای حاوی ورودی‌های آرایه 1 را که در همه آرایه‌های دیگر وجود دارد، برمی‌گرداند.
نسخه PHP5+

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج