تگ کامنت در html

  /  Frontend   /  تگ کامنت در html

ما از تگ کامنت در html برای خوانایی بهتر کد ها و گاهاً علامت گذاری استفاده میکنیم.

مثال :
<!--This is a comment. Comments are not displayed in the browser-->
<p>This is a paragraph.</p>


تعریف و کاربرد تک کامنت در html

از تگ کامنت در html برای تعریف کد ها استفاده می شود ، تمامی متن ها و مقادیری که داخل تگ کامنت هستند توسط مرورگر نادیده گرفته شده و به حساب نمی آیند.

شما می توانید برای سازماندهی بهتر کد ها و مدیریت بهتر آنها ، قبل از شروع هر کد از تگ کامنت در html استفاده کنید که این امر باعث می شود خوانایی و درک کد های شما بیشتر شود.

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<!– … –>بلهبلهبلهبلهبله

نکات و یادداشت ها

شما می توانید از این تگ برای اسکریپت ها هم استفاده کنید و مرورگر آنها را نادیده میگیرد.

<script type="text/javascript">
<!--
function displayMsg() {
alert("Hello World!")
}
//-->
</script>

نکته : در خط یکی مانده به آخر نماد ( // ) برای کامنت گذاری در جاواسکریپت استفاده می شود و از اجرای اسکریپت ها جلوگیری میکند و آنها را به حالت کامنت در می آورد.

خواص و ویژگی ها

تگ کامنت در html هیچ ویژگی و خاصیتی ( attributes ) را پشتیبانی نمی کند.

خواص و ویژگی رویداد ها

تگ کامنت در html هیچ رویدادی ( event ) را پشتیبانی نمی کند.

 

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هام رو کد نویسی میکنم...

ارسال یک نظر