ویژگی تصویر

تگ کامنت در HTML

  /  HTML   /  تگ کامنت در HTML
بنر تبلیغاتی الف

ما از تگ کامنت در html برای خوانایی بهتر کد ها و گاهاً علامت گذاری استفاده میکنیم.

مثال
تماشا در حالت تمام صفحه

تعریف و کاربرد

از تگ کامنت در html برای تعریف کد ها استفاده می شود، تمامی متن ها و مقادیری که داخل تگ کامنت هستند توسط مرورگر نادیده گرفته شده و به حساب نمی آیند.

شما می توانید برای سازماندهی بهتر کد ها و مدیریت بهتر آنها، قبل از شروع هر کد از تگ کامنت در html استفاده کنید که این امر باعث می شود خوانایی و درک کد های شما بیشتر شود. همچنین برای غیرفعال کردن یکسری از عناصر HTML می توانید از تگ کامنت استفاده کنید.

پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<!– … –>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ کامنت از خواص عمومی در HTML پشتیبانی نمی کند.

رویداد های عمومی

تگ کامنت از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی نمی کند.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج