تگ article در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ article در HTML

با استفاده از تگ article در HTML میتوانیم چندین مقاله و بخش مستقل از هم ایجاد کنیم.

مثال

<article>
<h2>Google Chrome</h2>
<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
</article>

<article>
<h2>Mozilla Firefox</h2>
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
</article>

<article>
<h2>Microsoft Edge</h2>
<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
</article>


تعریف و کاربرد

تگ article در HTML یک محتوای مستقل در صفحه ایجاد میکند ، محتوایی که ممکن هست با موضوع اصلی صفحه ما کاملاً متفاوت باشد.

معمولاً محتوایی که در تگ article در HTML قرار میگیرد مواردی از این قبیل می باشند :

  • اخبار وب سایت
  • سایر مقالات و نوشته ها
  • پست های وبلاگ
  • نظرات یا کامنت ها
  • سایر مطالب سایت

نکته : تگ article به تنهایی دارای یک سبک یا استایل CSS خاصی نمی باشد ، شما میتوانید با استفاده از CSS سبک یا استایل سفارشی خود را برای این تگ طراحی کنید.


پشتیبانی در مرورگر ها

در جدول زیر مرورگر هایی که از تگ article پشتیبانی میکنند مشخص شده ، اعداد نشانگر اولین نسخه ای هست که مرورگر از این تگ پشتیبانی میکند.

عنصر
<article>6.09.04.05.011.1

خواص عمومی

تگ article از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ article از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر article در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

article {
  display: block;
}

مثال ، استفاده از خواص CSS در برچسب article :

<html>
<head>
<style>
.all-browsers {
margin: 0;
padding: 5px;
background-color: lightgray;
}

.all-browsers > h1, .browser {
margin: 10px;
padding: 5px;
}

.browser {
background: white;
}

.browser > h2, p {
margin: 4px;
font-size: 90%;
}
</style>
</head>
<body>

<article class="all-browsers">
<h1>Most Popular Browsers</h1>
<article class="browser">
<h2>Google Chrome</h2>
<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
</article>
<article class="browser">
<h2>Mozilla Firefox</h2>
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
</article>
<article class="browser">
<h2>Microsoft Edge</h2>
<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
</article>
</article>

</body>
</html>

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر