داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تگ base در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ base در HTML

با استفاده از تگ base در HTML میتوانید یک لینک یا پیوند واحد را برای صفحه تعریف کنید.

مثال

در این تمرین تمامی آدرس های درون صفحه ادامه آدرس https://www.bubbleslearn.ir/ که در عنصر base تعریف شده قرار خواهد گرفت.

<head>
<base href="https://www.bubbleslearn.ir/" target="_blank">
</head>

<body>
<img src="wp-content/uploads/2019/09/matin-boronsi-pc-main.jpg" width="100%" height="100%" alt="Matin Boronsi">
<a href="?p=12486">HTML base Tag</a>
</body>


تعریف و کاربرد

تگ base در HTML یک آدرس هدف URL جامع را برای کل پیوند های صفحه تعریف میکند ، به گونه ای که اگر پیوندی در صفحه وجود داشته باشد در ادامه URL یا آدرس تعریف شده در عنصر base قرار خواهد گرفت.

عنصر base باید دارای یک ویژگی href برای مشخص کردن آدرس و یا target برای نحوه باز شدن صفحه پیوند ها داشته باشد.

تنها یک بار می توان از عنصر base در صفحه استفاده کرد و آن هم درون عنصر head تعریف می شود ( در هر صفحه یک عنصر base بیشتر نداریم )


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<base>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
hrefURLURL پایه و ریشه را برای تمامی URL های صفحه تعریف می کند
target_blank
_parent
_self
_top
نحوه باز شدن صفحه هدف را مشخص میکند

خواص عمومی

تگ base از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ base از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

5/5 - (4 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.