تگ big در HTML

  /  Frontend   /  تگ big در HTML

با استفاده از تگ big در HTML میتوان متن ها را کمی بزرگتر نمایش داد.

عنصر big در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

بجای تگ big از چه چیزی استفاده کنیم ؟

بجای تگ big در HTML می توانید برای افزایش اندازه متن ها در عناصر از کد CSS ، فونت سایز ( font-size ) استفاده کنید.

مثال

<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
<style>
p.ex1 {
font-size: 30px;
}
p.ex2 {
font-size: 50px;
}
</style>
</head>
<body>

<p>لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
<p class="ex1">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>
<p class="ex2">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.</p>

</body>
</html>

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر