ویژگی تصویر

تگ caption در HTML

  /  HTML   /  تگ caption در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ caption در HTML میتوان برای عنصر table یک عنوان یا توضیحی کوتاه تعریف کرد.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

با استفاده از تگ caption در HTML برای یک جدول، عنوان یا توضیحات تعریف می کنیم. تگ <caption> باید بلافاصله بعد از تگ <table> تعریف شود.

به طور پیش فرض متن درون تگ <caption> در وسط جدول قرار دارد، که البته می توانید با استفاده از CSS، خواص text-align یا caption-side موقعیت مکانی <cpation> را در جدول را تغییر دهید.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<caption>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ caption از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ caption از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر caption در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

caption {
  display: table-caption;
  text-align: center;
}

مثال های بیشتر


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج