تگ center در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ center در HTML

با استفاده از تگ <center> در HTML4 میتوانید متن ها را در موقعیت مکانی وسط قرار دهید.

تگ center در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

بجای تگ center از چه چیزی استفاده کنیم ؟

می توانید برای تغییر موقعیت مکانی متن ها به ( راست – وسط – چپ ) از خاصیت text-align در CSS استفاده کنید.

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {text-align: center;}
p {text-align: center;}
div {text-align: center;}
</style>
</head>
<body>

<h1>این یک عنوان هست</h1>
<p>این یک پاراگراف هست</p>
<div dir="rtl">اینم یک تگ div هست</div>

</body>
</html>

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر