ویژگی تصویر

تگ cite در HTML

  /  HTML   /  تگ cite در HTML
بنر تبلیغاتی الف

از تگ cite در HTML برای معرفی عنوان یک اثر میتوان استفاده کرد.

مثال

<p>نرم افزار امنیتی<cite> MForce </cite> طراحی شده توسط متین برونسی در سال 2020</p>


تعریف و کاربرد

با استفاده از تگ cite در HTML می توانید نام یک اثر را مشخص کنید، آثار هنری مانند (آهنگ، کتاب، شعر، فیلم، مستند، عکس، اختراع و…)

نکته: نام شخص یا فرد یک اثر هنری نیست، درون تگ cite فقط نام اثر را باید ذکر کنید نه خالق اثر.

متن موجود در عنصر <cite> معمولاً به صورت مورب ارائه می شود.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<cite>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ cite از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ cite از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج