تگ cite در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ cite در HTML

از تگ cite در HTML برای معرفی عنوان یک اثر میتوان استفاده کرد.

مثال

<p>نرم افزار امنیتی<cite> MForce </cite> طراحی شده توسط متین برونسی در سال 2020</p>


تعریف و کاربرد

با استفاده از تگ cite در HTML می توانید نام یک اثر را مشخص کنید ، آثار هنری مانند ( آهنگ ، کتاب ، شعر ، فیلم ، مستند ، عکس ، اختراع و… )

نکته: نام شخص یا فرد یک اثر هنری نیست ، درون تگ cite فقط نام اثر را باید ذکر کنید نه خالق اثر.

متن موجود در عنصر <cite> معمولاً به صورت مورب ارائه می شود.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<cite>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ cite از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ cite از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر cite در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

cite {
  font-style: italic;
}

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر