ویژگی تصویر

تگ code در HTML

  /  HTML   /  تگ code در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ code در HTML میتوانید کد های کامپیوتری را در سند مشخص کنید.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

از تگ code در HTML برای مشخص کردن یک قطعه کد رایانه ای در سند استفاده می شود، به طور پیش فرض قطعه کد مشخص شده در این عنصر با فونت monospace نمایش داده می شود.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<code>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ code از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ code از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر code در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

code {
  font-family: monospace;
}

مثال های بیشتر


این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج