تگ colgroup در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ colgroup در HTML

با استفاده از تگ colgroup در HTML میتوان یک یا چند ستون از جدول را انتخاب کرد و خواص CSS سفارشی شده را به آن اضافه کرد.

مثال

<table>
<colgroup>
<col span="2" style="background-color:red">
<col style="background-color:yellow">
</colgroup>
<tr>
<th>نام و نام خانوادگی</th>
<th>درس</th>
<th>نمره</th>
</tr>
<tr>
<td>متین برونسی</td>
<td>فارسی</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>امیر حسین سراجیان</td>
<td>فارسی</td>
<td>20</td>
</tr>
</table>


تعریف و کاربرد

تگ colgroup در HTML گروهی از یک یا چند ستون در جدول را مشخص میکند که میتوان با CSS خواص خاصی را به آنها اختصاص داد.

توجه: تگ <colgroup> در درون تگ <table> استفاده می شود و باید بعد از تگ <caption> و قبل از تگ های <thead> و <tbody> و <tfoot> و <tr> آورده شود.

نکته: برای تعریف خصوصیات یک ستون در تگ <colgroup> باید از تگ <col> درون عنصر <colgroup> استفاده کنید.


پشتیبانی مرورگر ها

 

عنصر
<colgroup>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
spannumberمشخص میکند که چه تعداد از ستون های یک جدول انتخاب شود

خواص عمومی

تگ colgroup از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ colgroup از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر colgroup در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

colgroup {
  display: table-column-group;
}

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر