داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تگ data در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ data در HTML

با استفاده از تگ data در HTML میتوان یک محتوای قابل خواندن یا قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم را ایجاد کرد.

مثال

<ul>
<li><data value="21053">Motherboard asus h81 plus</data></li>
<li><data value="21054">CPU Inter Core i9-9900K</data></li>
<li><data value="21055">RAM 128GB DDR4</data></li>
</ul>


تعریف و کاربرد

تگ data در HTML برای ایجاد یک محتوای قابل خواندن و قابل ترجمه توسط ماشین های مترجم استفاده میشود.

نکته: اگر محتوا مربوط به زمان یا تاریخ است ، بجای آن از عنصر <time> استفاده کنید.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<data>62.013.022.0پشتیبانی نمی شود49.0

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
valuemachine-readable formatترجمه قابل خواندن توسط ماشین های مترجم را از محتوای عنصر مشخص می کند

خواص عمومی

تگ data از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

5/5 - (2 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

راه به كار گرفتن قلب

و درود خدا بر او، فرمود: دل ها را روى آوردن و پشت كردنى است، پس دل ها را آنگاه به كار واداريد كه خواهشى دارند و روى آوردنى، زيرا اگر دل را به اجبار به كارى وادارى كور مى گردد.

حکمت 193 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.