داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تگ del در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ del در HTML

با استفاده از تگ del در HTML میتوانید یک قسمت از متن را حذف کنید ، به طوری که یک خط افقی صاف روی متن کشیده می شود.

مثال

<p>رنگ مورد علاقه متین برونسی <del>قرمز</del> ، آبی هست.</p>


تعریف و کاربرد

تگ del در HTML متنی را تعریف می کند که از یک سند حذف شده است ، معمولاً مرورگر ها یک خط افقی روی متن حذف شده رسم میکنند.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<del>بلهبلهبلهبلهبله

خواص

خاصیتمقدارتوضیحات
citeURLآدرس صفحه ای را مشخص میکند که دلیل حذف این متن یا محتوا را توضیح داده است
datetimeYYYY-MM-DDThh:mm:ssTZDتاریخ دقیق حذف و تغییر متن را مشخص میکند ( سال-ماه-روز / ساعت-دقیقه-ثانیه )

خواص عمومی

تگ del از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ del از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر del در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

del {
  text-decoration: line-through;
}
5/5 - (3 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.