تگ dir در HTML

  /  Frontend   /  تگ dir در HTML

از تگ dir در HTML برای ایجاد فهرست استفاده می شود.

عنصر dir در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

بجای تگ dir از چه چیزی استفاده کنیم ؟

شما میتوانید برای ایجاد فهرست لیست از تگ <ul> استفاده کنید:

<ul>
<li>html</li>
<li>xhtml</li>
<li>css</li>
</ul>

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر