تگ div در HTML

  /  فرانت اند   /  HTML   /  تگ div در HTML

تگ div در HTML یکی از پرکاربرد ترین تگ های HTML می باشد ، از این تگ برای بخش بندی یا قالب بندی صفحات وب استفاده می شود.

مثال

<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl">
<head>
<style>
.myDiv {
border: 5px outset blue;
background-color: lightblue;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>عنصر div در HTML</h1>

<div class="myDiv">
<h2>این یک تیتر h2 در تگ div هست</h2>
<p>این یک پاراگراف آزمایشی متنی هست.</p>
</div>

<p>این یک متن خارج از عنصر div هست.</p>

</body>
</html>


تعریف و کاربرد

تگ div در HTML یک بخش را در سند تعریف میکند ، معمولاً از این عنصر برای قالب بندی و نگهداری بخش های مختلف صفحات وب استفاده می شود.

عنصر <div> همچون ظرفی برای نگهداری سایر عناصر و محتوای سند استفاده می شود که میتوانید با CSS یا Javascript به آن شکل و فرم خاصی را اختصاص دهید.

تگ <div> به راحتی با ID یا Class میتواند سبک دهی شود.

هر نوع محتوایی را میتوانید درون تگ <div> قرار دهید.

توجه: به طور پیش فرض مرورگر ها خطوط قبل و بعد از تگ <div> را شکسته و جدا میکنند.


پشتیبانی مرورگر ها

عنصر
<div>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ div از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ div از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر div در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

div {
  display: block;
}

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من ، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.

ارسال یک نظر