تگ dl در HTML

  /  Frontend   /  تگ dl در HTML

با استفاده از تگ dl در HTML میتوان یک لیست توصیف همراه با توضیحات تعریف کرد.

مثال

<dl>
<dt>سیب</dt>
<dd>میوه شیرین و خوشمزه</dd>
<dt>گیلاس</dt>
<dd>میوه قرمز رنگ و شیرین</dd>
</dl>


تعریف و کاربرد

تگ dl در HTML یک لیست توضیحی را تعریف میکند.

عنصر <dl> همراه با <dt> (تعریف اصطلاحات / نام ها) و <dd> (توصیف هر اصطلاح / نام) استفاده می شود.


عنصر
<dl>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ dl از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ dl از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر dl در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

dl {
  display: block;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
}

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر