ویژگی تصویر

تگ dl در HTML

  /  HTML   /  تگ dl در HTML
بنر تبلیغاتی الف

با استفاده از تگ dl در HTML میتوان یک لیست توصیف همراه با توضیحات تعریف کرد.

مثال

تماشا در حالت تمام صفحه


تعریف و کاربرد

تگ dl در HTML یک لیست توضیحی را تعریف می کند. عنصر <dl> همراه با <dt> (تعریف اصطلاحات/نام ها) و <dd> (توصیف هر اصطلاح/نام) استفاده می شود.


عنصر
<dl>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ dl از خواص عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

رویداد های عمومی

تگ dl از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

این قسمت/بخشی از محتوا مخفی شده است و فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، لطفاً با حساب کاربری وارد شوید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج