تگ dt در HTML

  /  Frontend   /  تگ dt در HTML

با استفاده از تگ dt در HTML میتوان یک لیست توصیف همراه با توضیحات تعریف کرد.

مثال

<dl>
<dt>سیب</dt>
<dd>میوه شیرین و خوشمزه</dd>
<dt>گیلاس</dt>
<dd>میوه قرمز رنگ و شیرین</dd>
</dl>


تعریف و کاربرد

تگ dt در HTML یک اصطلاح / نام را در لیست توضیحات تعریف می کند.

عنصر <dt> همراه با <dl> (لیست شرح را تعریف می کند) و <dd> (توصیف هر اصطلاح / نام) استفاده می شود.


عنصر
<dt>بلهبلهبلهبلهبله

خواص عمومی

تگ dt از خواص عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

رویداد های عمومی

تگ dt از رویداد های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگر ها عنصر dt در HTML را با تنظیمات پیش فرض زیر نمایش می دهند:

dt {
  display: block;
}

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر