تگ frame در HTML

  /  Frontend   /  تگ frame در HTML

از تگ frame در HTML 4 برای ایجاد یک پنجره در عنصر <frameset> استفاده می شود.

عنصر <frame> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از چه چیزی استفاده کنیم ؟

برای قرار دادن یک سند دیگر در سند HTML فعلی خود از تگ <iframe> استفاده کنید.

<iframe src="https://www.bubbleslearn.ir/" width=100% height=500>
</iframe>

من یک برنامه نویس خستگی ناپذیر هستم که رویا هاش رو کد نویسی میکنه...

ارسال یک نظر