ویژگی تصویر

تگ frame در HTML

  /  HTML   /  تگ frame در HTML
بنر تبلیغاتی الف

از تگ frame در HTML 4 برای ایجاد یک پنجره در عنصر <frameset> استفاده می شود.

عنصر <frame> در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

از چه چیزی استفاده کنیم ؟

برای قرار دادن یک سند دیگر در سند HTML فعلی خود از تگ <iframe> استفاده کنید.

<iframe src="https://www.bubbleslearn.ir/" width=100% height=500>
</iframe>

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج